Arxiu històric
Mitjans audiovisuals Novetats Xtec Escola verda Escola El nostre racó TIC
Novetats

Enquesta a les famílies sobre l’Horari escolar

Com ja sabeu, fa uns dies  vam fer arribar a totes les famílies de l’escola un full on es demanava la vostra opinió al respecte dels horaris que fan els vostres fills al centre. Les opcions que hi havia era la de continuar amb l’horari actual, és a dir de 9h a 12h i de 15h a 17h; de canviar l’horari de 9h a 12.30h i de 15h a 16.30h; I també us vam demanar el vostre parer sobre què us semblaria aplicar la jornada intensiva tot l’any, la qual començaria a les 9h del matí i acabaria a les 14h. Aquesta última opció, de moment, no és possible ja que el Departament d’Ensenyament només ho ha permès a algunes escoles concretes.

Doncs bé, després de fer un buidatge de les vostres respostes els resultats que vam obtenir són els següents:

De 138 famílies consultades vam recollir 111 enquestes.

Pel que fa a la pregunta sobre la jornada intensiva els resultats han estat aquests: