Arxiu històric
Mitjans audiovisuals Novetats Xtec Escola verda Escola El nostre racó TIC
Qui som

Personal no docent

 

Consergeria: Irmina Valls

Psicopedagoga EAP: Mònica Carrasco (dilluns de 9 a 13h)

Vetlladora: Ramona Cordero

Auxiliar administrativa: Teresa Miquel (dimarts i dijous de 9-13 i 3-5)

Coordinadora de menjador: Ramona Cordero

Monitora menjador: